Geschiedenis Podium O950

Naoorlogs monument [Geschiedenis Podium O950]

Het bekende architectenbureau Rietveld, van Dillen & van Tricht kreeg in 1961 opdracht van de Duitse Evangelische kerken om een gebouw te ontwerpen voor de Rotterdamse bevolking. Dit als verzoeningsgebaar voor het veroorzaakte leed tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Uit een brief van 25 april 1961 aan de Plaatselijke Oecumenische Raad van kerken in Rotterdam werd aangegeven om het volgende aan te bieden:
‘Een plaats voor internationale ontmoeting en oecumenische samenwerking op te richten in Rotterdam waar het ongebreidelde geweld alle perken te buiten is gegaan en het centrum van een weerloze stad heeft vernield, zou een teken van verzoening van gepaste omvang komen – als u ons dat toestaat.’

Het gebouw werd in 1963-64 ontworpen door Gerrit Rietveld en is na diens dood afgemaakt door J.F..H. van Dillen (Rietveld Van Dillen Van Tricht). De opdracht was:

  • In de eerste plaats zal het een ontmoetingscentrum moeten zijn.
  • Een ruimte dus waarin mensen van verschillende geloofsovertuigingen, levensbeschouwingen en wereldbeschouwingen zich kunnen bezinnen op de problemen welke het leven biedt.
  • Een ruimte ten dienste van de verbroedering in nationale en internationale geest. Een huis voor de vrede.

Het gebouw moet dus dienen als een huis ten dienste van Vrede en Gerechtigheid, overeenkomstig de kwalitatieve verplichting die op het gebouw rust.
Op subtiele wijze slaagden zij erin om een multifunctioneel gebouw te ontwerpen met behoud van eenheid of zoals de architecten het zelf formuleerden: “… een geheel, waarbij het algemene voor het bijzondere wordt gesteld”. De huidige status van gemeentelijk monument doet recht aan de imposante geschiedenis en de kenmerkende stijl van dit  gebouw. Het gebouw werd in het voorjaar van 1968 geopend.

Begin 2009 is het pand in zijn huidige staat opgeleverd, compleet gerenoveerd en voorzien van de modernste audiovisuele apparatuur.

Architectuur

Als uitgangspunt voor deze opdracht namen de architecten het principe van een ‘opgetilde kubus’. Een grijs kubusvormige gebouw aan de Maasboulevard, daar waar stad en rivier zich zo spectaculair tonen. Een gebouw dat met vooruitziende blik is neergezet in een tijd dat de vernieuwing van de stad nog moest plaatsvinden.

Het gebouw is voor iedereen toegankelijk. Op de begane grond en 1e etage zijn voorzieningen voor exposities aangebracht. Het gebouw oogt een grote ruimtelijkheid. De foyer en concertzaal zijn dubbel hoog en verspringen ten opzichte van elkaar, waardoor er verticale en diagonale zichtlijnen ontstaan, resulterend in een verrassende luchtigheid. Op de vijfde verdieping word je getrakteerd op een prachtig panorama van de Maas en de Rotterdamse skyline. Het is goed om te weten dat de stad, in de luwte van de hoogbouwwedloop een kilometer verderop, nog altijd dit soort tijdloze parels van het ‘Nieuwe Bouwen’ en ‘De Stijl’ bezit waar ook de Van Nelle Fabrieken zo’n bijzonder voorbeeld van zijn.

Tijdlijn

1968 Ingebruikneming
1970 Eind jaren ’70 Tijdelijke sluiting
1981 Huis van Vrede (multiculturele samenleving)
1981 Taalschool voor vluchtelingen
1981 Platform gastarbeiders
1981 Organisatie voor Turkse vrouwen
1984 Nieuwe sluiting, daarna diverse organisaties
1991 Overdracht aan gemeente Rotterdam
1992 Erasmus Universiteit koopt het gebouw, Tinbergen Centrum, daarna Faculiteit Filosofie
2004 Opnieuw leegstand
2007 Het gebouw wordt door de Rotterdamse Vrijmetselaars van de gemeente Rotterdam gekocht
2008 De Rotterdamse Vrijmetselaars gebruiken dit pand voor haar vrijmetselarij activiteiten
2010 Een Congres- en Cultuurcentrum voor de verhuur van zalen, vergaderruimte en catering als Podium O-950.